Javascript, jquery ile çok uğraşmaktan dizi kavramı php'de kullandığım birşey olarak kalmaya başladı. Yani jquery'de o her şeyi nesnel yazıyor, uğraştığınız şeylerin neredeyse tamamı DOM üzerinde bir nesne oluyor. PHP'de de genellikle yazdığınız bir sınıftan ürettiğiniz nesneler var. Onun dışında anlık yaptığınız bütün işleri dizilerle yapmaya alıştık.

Belki JSON ile back-end'de uğraşıyor olmak biraz daha nesnelerle çalışmayı zorluyor çünkü encode ettiğiniz veya decode ettiğiniz her şey nesnelere dönüşüyor.

Neyse, 2 satır kod ile diziler yerine anlık yaptığınız basit işleri nesneler üzerinde yapabileceğinizi gösterebilirim.
$user = (object) array(
	"name" => "Fatih",
	"surname => "YILDIZ",
	"cars" => array(
		(object) array(
			"brand" => "BMW",
			"model" => "318i",
			"year" => "2009"
		),
		(object) array(
			"brand" => "Honda",
			"model" => "Civic",
			"year" => "2003"
		)
	)
);
Nesne, dizi ve nesne şeklinde karışık kullanabilirsiniz.
Mesela son arabanın markasına;
print $user->cars[0]->brand;
şeklinde ulaşabilirsiniz.

img (Resim)

Gif, jpeg veya png resmi görüntülemek için kullanılır.

src argümanı ile resmin adresi belirtilir.
border argümanı ile köprü etiketleri içerisinde kalan resimlerde, belirtilen piksel boyutunda, geçerli köprü renginde çerçeve oluşturur.
alt argümanı ile resim yüklenirken kapladığı alanın arkasında burada belirttiğiniz metin görüntülenir. Resim yüklenirken resim hakkında bilgi verir. Resim yüklendikten sonra yazı resmin arkasınsda kalır, yani görünmez. Web standartlarına göre img etiketi için alt argümanı zorunludur. İçi boş olsa bile kullanın.

Örneğin;
<img src="http://www.google.com.tr/intl/en_com/images/logo_plain.png"
alt="Google Logosu" border="0">
Çıktı :hr (Horizontal Rule : Çizgi)

Sayfa boyunca yatay bir çizgi belirler. Geçerli olarak 2 değerine sahip, size parametresi ile yüksekliğini belirleyebilirsiniz.

embed

Ortam yüklemek ya da bilgi görüntülemek için eklenti nesnesi kullanır. src özelliği kullanarak nesne ekleyebilirsiniz. Mesela quicktime filmi eklemek, flash animasyonu eklemek için bu öğeyi kullanırız.

Örnek ;
<embed src="baslangic.wav" hidden="true" autostart="true" volume="50" loop="false">
Sayfa açıldığında otomatik olarak baslangic.wav dosyasını 1 kerelik 50% ses düzeyinde çalar.

veya
<embed src="intro.mov" width="500" height="300" autoplay="true"
controller="false" type="video/quicktime"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">
intro.mov adlı quicktime filmini kontroller olmadan 500x300 boyutunda otomarik olarak oynatır. Eğer quicktime yoksa yeni pencerede belirtilen eklenti sayfasını açar.

applet

Java uygulamapalarını web sayfanıza entegre etmek için kullanılır. Java uygulamasına parametre göndermek için param etiketi ile name ile göndereceğiniz parametrenin adını, value ile o parametreye değer gönderebilirsiniz.

Örnek :
<applet code="chat.class" width="700" height="500">
  <param name="server" value="irc.linux.org">
  <param name="user" value="mfyz">
</applet>
Hazırlayan : Mehmet Fatih YILDIZ

Bu döküman 30.02.2008 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

Popüler Etiketler

pharma hack php wordpress newsletter mail internet statistics facebook social media share meta html twitter jquery javascript widget code development sitemap seo google sql mysql export tool macosx app plugin optimization screen svn subversion git version control deployment generator html5 form input mobile job wireless ios apple itunes banner optimizasyon osx player auth http xml nedir query injection button windows örnek kod network js textarea select ubuntu cache apache server ntfs fstab search date diff zaman tarih css3 css icon ikon grafik download firefox calendar logo iphone ipad gimp blog rss lifestream mfyz proje parse htaccess sosyal medya istatistik graph xhtml cms login session phpstorm jetbrains pgsql mssql ide editor internet explorer ruffles wanda oyun dokuman while mod_rewrite url cookie assets subdomain compile less portfolio ie browser bootstrap table howto nasıl notebook laptop lisans license support app store store in-app purchase purchase verification integration storekit itunes connect digital mootools ipucu developer radio switch tebrik linux browsers connect api startups pear mdb2 prepare execute opengraph db database coding ui ux webkit www redirect crossdomain kurulum xmlhttprequest ajax object fql box framework imza signature regex style service chart applications free konsol terminal route router subscription doritos tytz open source compiler on-the-fly insanlar kampanya iOS language kontrol yapıları if icons kitap design workspace analyse procedure web app music spam link