Javascript, jquery ile çok uğraşmaktan dizi kavramı php'de kullandığım birşey olarak kalmaya başladı. Yani jquery'de o her şeyi nesnel yazıyor, uğraştığınız şeylerin neredeyse tamamı DOM üzerinde bir nesne oluyor. PHP'de de genellikle yazdığınız bir sınıftan ürettiğiniz nesneler var. Onun dışında anlık yaptığınız bütün işleri dizilerle yapmaya alıştık.

Belki JSON ile back-end'de uğraşıyor olmak biraz daha nesnelerle çalışmayı zorluyor çünkü encode ettiğiniz veya decode ettiğiniz her şey nesnelere dönüşüyor.

Neyse, 2 satır kod ile diziler yerine anlık yaptığınız basit işleri nesneler üzerinde yapabileceğinizi gösterebilirim.
$user = (object) array(
	"name" => "Fatih",
	"surname => "YILDIZ",
	"cars" => array(
		(object) array(
			"brand" => "BMW",
			"model" => "318i",
			"year" => "2009"
		),
		(object) array(
			"brand" => "Honda",
			"model" => "Civic",
			"year" => "2003"
		)
	)
);
Nesne, dizi ve nesne şeklinde karışık kullanabilirsiniz.
Mesela son arabanın markasına;
print $user->cars[0]->brand;
şeklinde ulaşabilirsiniz.

img (Resim)

Gif, jpeg veya png resmi görüntülemek için kullanılır.

src argümanı ile resmin adresi belirtilir.
border argümanı ile köprü etiketleri içerisinde kalan resimlerde, belirtilen piksel boyutunda, geçerli köprü renginde çerçeve oluşturur.
alt argümanı ile resim yüklenirken kapladığı alanın arkasında burada belirttiğiniz metin görüntülenir. Resim yüklenirken resim hakkında bilgi verir. Resim yüklendikten sonra yazı resmin arkasınsda kalır, yani görünmez. Web standartlarına göre img etiketi için alt argümanı zorunludur. İçi boş olsa bile kullanın.

Örneğin;
<img src="http://www.google.com.tr/intl/en_com/images/logo_plain.png"
alt="Google Logosu" border="0">
Çıktı :hr (Horizontal Rule : Çizgi)

Sayfa boyunca yatay bir çizgi belirler. Geçerli olarak 2 değerine sahip, size parametresi ile yüksekliğini belirleyebilirsiniz.

embed

Ortam yüklemek ya da bilgi görüntülemek için eklenti nesnesi kullanır. src özelliği kullanarak nesne ekleyebilirsiniz. Mesela quicktime filmi eklemek, flash animasyonu eklemek için bu öğeyi kullanırız.

Örnek ;
<embed src="baslangic.wav" hidden="true" autostart="true" volume="50" loop="false">
Sayfa açıldığında otomatik olarak baslangic.wav dosyasını 1 kerelik 50% ses düzeyinde çalar.

veya
<embed src="intro.mov" width="500" height="300" autoplay="true"
controller="false" type="video/quicktime"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">
intro.mov adlı quicktime filmini kontroller olmadan 500x300 boyutunda otomarik olarak oynatır. Eğer quicktime yoksa yeni pencerede belirtilen eklenti sayfasını açar.

applet

Java uygulamapalarını web sayfanıza entegre etmek için kullanılır. Java uygulamasına parametre göndermek için param etiketi ile name ile göndereceğiniz parametrenin adını, value ile o parametreye değer gönderebilirsiniz.

Örnek :
<applet code="chat.class" width="700" height="500">
  <param name="server" value="irc.linux.org">
  <param name="user" value="mfyz">
</applet>
Hazırlayan : Mehmet Fatih YILDIZ

Bu döküman 30.02.2008 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

Popüler Etiketler

screen konsol terminal html object facebook opengraph api optimization fql twitter bootstrap css3 jquery cookie subdomain javascript js firefox wanda digital connect job apple ipad iphone mobile itunes imza signature mail css radio button switch download url wordpress blog cms laptop notebook ruffles oyun php ajax xml http server mysql sql optimizasyon analyse procedure pear mdb2 prepare execute injection query select player license lisans svn subversion proje developer browsers support htaccess generator coding kontrol yapıları if while social mfyz db code auth google chart osx applications free ie browser table media framework plugin tebrik database mssql pgsql mootools xmlhttprequest wireless share workspace assets nedir gimp link less compile compiler macosx windows linux app on-the-fly phpstorm jetbrains ide editor regex kitap ui design development apache kurulum rss login session ios banner medya seo search meta spam newsletter subscription lifestream parse örnek kod deployment version control git kampanya iOS statistics istatistik insanlar ux icons html5 form input howto language style integration service network doritos tytz mod_rewrite export www redirect crossdomain graph box route router textarea dokuman startups tool ipucu zaman icon ikon grafik calendar logo nasıl internet explorer fstab ntfs sitemap xhtml pharma hack cache music webkit web app date diff open source sosyal widget portfolio ubuntu app store store in-app purchase purchase verification storekit itunes connect tarih internet