Javascript, jquery ile çok uğraşmaktan dizi kavramı php'de kullandığım birşey olarak kalmaya başladı. Yani jquery'de o her şeyi nesnel yazıyor, uğraştığınız şeylerin neredeyse tamamı DOM üzerinde bir nesne oluyor. PHP'de de genellikle yazdığınız bir sınıftan ürettiğiniz nesneler var. Onun dışında anlık yaptığınız bütün işleri dizilerle yapmaya alıştık.

Belki JSON ile back-end'de uğraşıyor olmak biraz daha nesnelerle çalışmayı zorluyor çünkü encode ettiğiniz veya decode ettiğiniz her şey nesnelere dönüşüyor.

Neyse, 2 satır kod ile diziler yerine anlık yaptığınız basit işleri nesneler üzerinde yapabileceğinizi gösterebilirim.
$user = (object) array(
	"name" => "Fatih",
	"surname => "YILDIZ",
	"cars" => array(
		(object) array(
			"brand" => "BMW",
			"model" => "318i",
			"year" => "2009"
		),
		(object) array(
			"brand" => "Honda",
			"model" => "Civic",
			"year" => "2003"
		)
	)
);
Nesne, dizi ve nesne şeklinde karışık kullanabilirsiniz.
Mesela son arabanın markasına;
print $user->cars[0]->brand;
şeklinde ulaşabilirsiniz.

img (Resim)

Gif, jpeg veya png resmi görüntülemek için kullanılır.

src argümanı ile resmin adresi belirtilir.
border argümanı ile köprü etiketleri içerisinde kalan resimlerde, belirtilen piksel boyutunda, geçerli köprü renginde çerçeve oluşturur.
alt argümanı ile resim yüklenirken kapladığı alanın arkasında burada belirttiğiniz metin görüntülenir. Resim yüklenirken resim hakkında bilgi verir. Resim yüklendikten sonra yazı resmin arkasınsda kalır, yani görünmez. Web standartlarına göre img etiketi için alt argümanı zorunludur. İçi boş olsa bile kullanın.

Örneğin;
<img src="http://www.google.com.tr/intl/en_com/images/logo_plain.png"
alt="Google Logosu" border="0">
Çıktı :hr (Horizontal Rule : Çizgi)

Sayfa boyunca yatay bir çizgi belirler. Geçerli olarak 2 değerine sahip, size parametresi ile yüksekliğini belirleyebilirsiniz.

embed

Ortam yüklemek ya da bilgi görüntülemek için eklenti nesnesi kullanır. src özelliği kullanarak nesne ekleyebilirsiniz. Mesela quicktime filmi eklemek, flash animasyonu eklemek için bu öğeyi kullanırız.

Örnek ;
<embed src="baslangic.wav" hidden="true" autostart="true" volume="50" loop="false">
Sayfa açıldığında otomatik olarak baslangic.wav dosyasını 1 kerelik 50% ses düzeyinde çalar.

veya
<embed src="intro.mov" width="500" height="300" autoplay="true"
controller="false" type="video/quicktime"
pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/">
intro.mov adlı quicktime filmini kontroller olmadan 500x300 boyutunda otomarik olarak oynatır. Eğer quicktime yoksa yeni pencerede belirtilen eklenti sayfasını açar.

applet

Java uygulamapalarını web sayfanıza entegre etmek için kullanılır. Java uygulamasına parametre göndermek için param etiketi ile name ile göndereceğiniz parametrenin adını, value ile o parametreye değer gönderebilirsiniz.

Örnek :
<applet code="chat.class" width="700" height="500">
  <param name="server" value="irc.linux.org">
  <param name="user" value="mfyz">
</applet>
Hazırlayan : Mehmet Fatih YILDIZ

Bu döküman 30.02.2008 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.

Popüler Etiketler

web app php open source mysql sql optimizasyon analyse procedure internet gimp ruffles doritos url service tool google search spam apple iphone ipad html form input textarea select newsletter mail ios app store store in-app purchase purchase verification integration storekit itunes connect itunes server svn subversion git version control deployment api ajax jquery xhtml css javascript job wanda digital plugin optimization media screen pear mdb2 prepare execute injection less css3 ie internet explorer html5 js iOS ubuntu ntfs fstab firefox kurulum nasıl sosyal medya istatistik social statistics graph radio style windows kitap date tarih facebook opengraph fql browser mobile app banner zaman network blog phpstorm jetbrains pgsql mssql ide editor örnek kod wordpress rss cms object player license lisans htaccess twitter ui ux login webkit mootools ipucu while oyun xml nedir howto startups music xmlhttprequest cache pharma hack regex session imza signature applications macosx free linux framework kontrol yapıları if switch subscription konsol terminal table parse apache route router mod_rewrite www subdomain redirect crossdomain workspace cookie insanlar download diff bootstrap wireless logo compile compiler on-the-fly osx dokuman portfolio laptop notebook export button mfyz design seo link share meta sitemap generator chart grafik language development widget http icons db database proje support browsers auth lifestream icon ikon calendar assets developer connect box coding code tebrik tytz query kampanya