Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :