Girilen dizideki en büyük elemanı bulan program

Örnek Çıktı :