Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :