Girilen iki sayının OBEB’ini bulan program

Örnek Çıktı: