6 yüzlü bir zarın atılması deneyinin simülasyonu

Örnek Çıktı :