6 yüzlü bir zarın atılması deneyinin simülasyonu

Örnek Çıktı :

N’nin M’li kombinasyonunu bulan program

Örnek Çıktı :

PI sayısını bulan program

Örnke çıktı yok; çünkü program kısır bir döngüden oluşuyor. Sadece gözlemek amaçlı yani… Programı çalıştırdığınızda sonsuza kadar ekrana sayılar yazdırır. Durdurmak için CTL+C’yi Kulanın.

Girilen dizideki en büyük elemanı bulan program

Örnek Çıktı :

Faktöriyel hesaplayan program

Örnek Çıktı :

Fibonacci dizisini hesaplayan program

Örnek Çıktı :

Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :

1’den Girilen sayıya kadar olan tamsayıların toplamını bulan program

Örnek Çıktı :

Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :

Girilen iki sayının OBEB’ini bulan program

Örnek Çıktı: