Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :

1’den Girilen sayıya kadar olan tamsayıların toplamını bulan program

Örnek Çıktı :

Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program

Örnek Çıktı :

Linuxta dosya parçalamak

Neden Dosyaları Parçalayayım Ki?

İnternette hızlı bant genişlikleri kullansak da hala dosyaları taşırken ufaltmak zorunda kalabiliyoruz. Aşırı büyük bir dosyayı (CD-DVD boyutunda mesela) parçalayarak ufak zaman dilimleriyle yükleme işlemi yapıp yüklenmeme riskini azaltırız mesela. Ya da paylaşım siteleri, eposta hizmeti veren servisler limitler uygulayabiliyorlar.

En basitinden başka bir örnek de elinizdeki FAT türü dosya sisteme double layer dvd isosu kaydedemezsiniz. Çünkü 4.0GB’dan fazla boyutludur ve FAT dosya sistemleri 4.0GB üzeri dosya kaydedemez. Dosyanızı taşımak için parçalayabilir başka bir dosya sisteminde tekrar birleştirerek işinizi halletmiş olursunuz.

Bazen de disketlerden çok az büyük dosyalarla çalışıyor olabilirsiniz (Tabi hala disketle çalışmak zorunda iseniz). Mesela bir proje dosyası 10 mb tuttu, bunu sıkıştırarak 2 MB’a indirdiniz ancak bunun için bir cd yazmaya değmez. Disetlere sığacak kadar da küçük değil. İşte böyle zamanlarda dosyaları diketlerin alacağı boyutlara bölerek çalışabiliriz.

Örnekler çoğaltılabilir, bu gibi durumlarda dosyalarınızı parçalayabilirisiniz.

Linux’ta Dosyaları Parçalamak!

Dosyaları 2 biçimde parçalıyabiliyoruz. Birincisi dosyaları satır sayısına göre, diğeri de boyutuna göre. Dosyaları satır sayısına göre parçalarken -l parametresini, boyuta göre de -b parametresini kullanıyoruz.

İlk önce dizinimizdeki dosyaları listeledik. Burada çalışmak için bir binary (dosya.wav) var. Şimdi ilk olarak dosya.wav dosyasını satır sayısına göre parçalayacağız.split -b 140000 dosya.wav parca_ komutu ile parçaladık. Bu komutta 100 değeri parçalardaki satır sayısı yani dosya.wav’ın kaç byte’da bir parça oluşturacağını belirledik. dosya.wav parçalanacak dosyayı, parca_ da parçaların anahtar kelimesini belirtiyor. Komut uygulandığında oluşan parçalar anahtar kelime + aa,ab,ac,ad….ba,bb,bc… şeklinde isimler alır. Gördüğünüz gibi listeleme sonucunda başlangıçtaki dosya sayısında epey fazla dosya var.

Dosyaları Birleştirmek

Dosyaları birleştirirken cat komutu ile parçaları teker teker birbiri ardına ekliyoruz. Yukarıdaki örnekte dosya.txt’nin parçalarını birleştirirken sırayla cat dosya_parca_ag >> dosya_parca_af ardından, cat dosya_parca_af >> dosya_parca_ae… komutlarını aa parçasına kadar uygulayarak dosya.txt’yi dosya_parca_aa dosyasında oluşturmuş yani birleştirmiş olduk.

Bu uzun işlemi yapmak yerine şu pratik yolu tercih ediniz (Zira sadece mantığını anlamamız için üstteki detayı verdim 🙂 ).

(Bu güzel detayı belirttiği için Eren Turkay arkadaşıma teşekkür ederim.)

Girilen iki sayının OBEB’ini bulan program

Örnek Çıktı:

QBasic’de kontrol yapıları ve döngüler

Kontrol Yapıları

IF … THEN … END IF Komut Kümesi

Bir koşul sağlanması halinde belirtilen bazı işlemler kümesinin gerçekleştirilmesini sağlar. Kullanımı;

A, B’ye eşitse belirtilen işleri yapar.
Eğer yapılacak işlemleriniz tek ise bu komutu;

şeklinde de kullanabilirsiniz.

IF … THEN … ELSE …. END IF Komut Kümesi

Bir koşul sağlandığında bir işleri sağlanmadığında diger işlemleri gerçekleştirir. Kullanımı;

A, B’ye eşitse bazı işlemleri değilse belirtilen başka işlemleri yapar.
Aynı şekilde yapılacak işlemler her iki tarafta da tek ise bunu tek satırda yani;

şeklinde de kullanabiliriz.

IF … THEN … ELSE IF … THEN … ELSE IF … END IF Komut Kümesi

Bir koşul sağlanırsa belirtilen işlemler yapılır ve devam edilir. Eğer değilse bir sonraki koşul sorgulanır. Bir sonraki koşul da bu koşul gibi çalışır yani doğruysa işlemler yapılır değilse bir sonraki koşula geçilir. Kullanımı;

Burada A, B’ye eşitse 1. işlemler yapılır ve programa devam edilir. Diğer koşullar sorgulanıp işleme konmaz. Eğer koşul yanlışsa 2. koşul sorgulanır; ve böyle tüm koşullar sorgulanıp işleme konulur.

Döngüler

FOR Döngüsü

Bu döngü ile bir başlangıç sayısından son sayıya kadar belirlenen artış veya azalışa göre sayılıp aradaki işlemler yapılır. Kullanımı;

Burada X bizim döngüde sayısını sürekli artırdığımız veya azalttığımız değişken oluyor. 1 başlangıç sayımız ve 5 de son sayımız olacaktır. STEP ile belirlediğimiz de değişkenimizin her dönüşte ne kadar ve nasıl değişceğini belirlememizi sağlar. Mesela 0’dan -10’a kadar 1 er 1er geriye doğru sayacaksak FOR X=0 TO -10 STEP -1 dememiz yeterlidir. Eğer STEP’i belirtmezsek bunu +1 olarak algılayacaktır(FOR X=1 TO 10 gibi).

DO WHILE Döngüsü

Bu döngü ile bir koşul sağlanana kadar işlemleri döndürebiliriz. Kullanımı;

A, B’ye eşit olana kadar belirtilen işlemlerin yapılmasını sağlar.

Not : Bu döküman 15 Eylül 2006 tarihinde tekrar düzenlenmiştir.

QBasic’de ekran ve grafik komutları

Ekran Komutları (PRINT, INPUT, SPACE, PRINT USING, LOCATE, TAB)

PRINT Komutu

Ekrana herhangi birşeyler yazdırmak için kullanılır. Kullanımı;

Bir değişkeni Yazdırmak için;

Eğer bu komutun sonuna ; işareti koyarsanız bir sonraki ekran komutu bu komutun ekrana yazdırıldığı satırın sonundan devam eder eğer yazmazsanız bir sonraki ekran komutu bu satırın bir altından devam eder.
İki veya daha fazla değeri yazdırmak için komuttan sonra değişken veya değerleri ; ile ayırark yazın. Örneğin;

Burada ekrana bir cümle yazılacak ve bir sonraki işlem alt satırdan devam edecektir.

INPUT Komutu

Bu komut ile klavyeden bilgi alınarak bir değişkene bu girilen değer aktarılır. Kullanımı;

Bu kodda ekrana Bilgiyi Giriniz? cümlesi çıkıyor ve bizim bilgi girişimizi bekliyor.
Eğer arada ; yerine , kullansaydınız yazdırmak istediğimiz cümlenin sonuna ? eklemeyecekti.

SPACE$(X) Komutu

Bu komut PRINT komutu ile birlikte kullanılır. Amacı X değeri kadar boşluk bırakmaktır. Kullanımı;

Bu kodun çıktısı A 10 Tane Boşluk B olur.

PRINT USING Komutu

Bu kod sayıları ekrana yazdırırken basamaklamak için kullanılır. Mesela programda girilen bilgiyi ekrana , ile ayırmak istiyorsunuz. Örneğin;

Burada # lere dokunmayacaksınız, aradaki noktalar ise sayıyı ayırınca nasıl ekrana yazacak onu belirler. Bu kodun çıktısı 123.456.789 olur. Bu kodu para bilgilerini ekrana yazdırırken kulanabiliriz.

LOCATE(X,Y) Komutu

Ekrana bir bilgi yazdırdığınızda veya bir bilgi istediğinizde hep satırlar aşağı iner, bu komut ile istediğiniz satır ve sütuna gidebilirsiniz. Normal bir dos ekranı 24 satır 80 sütundan oluşur. Komutun kullanımı;

10.satır 50.sütuna gittik ama ekranda birşey görünmez. Biz bu komuttan sonra PRINT veya INPUT ile ekrana bilgi yazdırabilir veya bilgi isteyebiliriz. Örneğin;

Burada 1.PRINT 1.satıra Başlangıç yazdırdı. 2.PRINT 2.satıra 2.Satır yazdırdı. Eğer LOCATE kullanmasaydık 3.PRINT Burası 1.Satır yazısını 3.satıra yazdıracaktı. Amam biz LOCATE ile 1.satır 25.sütuna gittik ve 3.PRINT Burası 1.Satır yazısını 1.satıra yazdırdı.

TAB(X) Komutu

Bu kod PRINT komutu ile birlikte kullanılır. Bu kod ile ekrana yazdırmakta olduğumuz satırın X inci sütununa atlarız. Örneğin;

Burada ilk olarak A yazıp aynı satırın 35. sütununa atlayıp B yazdırıyoruz.

Grafik Komutları (SCREEN, LINE, COLOR, VIEW, PSET, CRICLE)

SCREEN Komutu

Ekran çözünürlüğünü ayarlamamıza yardımcı olur. Kullanımı;

Değişik değerler deneyip ilginç ekran çözünürlükleri bulabilirsiniz.

LINE Komutu

Ekrana belirtilen X1,Y1 değerlerinden X2,Y2 değerlerine kadar çizgi çizer. Kullanımı;

COLOR X Komutu

Bu komuttan sonra ekrana yazdırılacak şeylerin istediğiniz renkte görünmesini sağlar. X değeri ile renk belirleyebilirsiniz. X değeri 1 ile 15 arasında olabilir.

VIEW Komutu

Ekranda X1,Y1 ile X2,Y2 ile oluşturulacak dikdörtgen alanı istenilen renkte boyar. Kullanımı;

PSET Komutu

Ekranda İstenilen X,Y noktasını istenilen renkte boyar. Kullanımı;

CRICLE Komutu

Ekranda istenilen X,Y merkezli istenilen yarıçapta çember-daire çizer. Kullanımı;

Not: Bu döküman 15 Eylül 2006 tarihinde düzenlenmiştir.

QBasic ile ilgili temel bilgiler

QBasic Yeterli Bir Dil Midir?

QBasic son derece yetersiz bir dildir. Basit programlama mantığı içeren basit bir dil olup program geliştirme altyapısı da günümüzdeki diğer dillere göre çok kısıtlıdır. Bu kısıtlama ile günümüzde qbasic örnekleri, dersleri gibi kaynakları bulmak zor. Hele hele Türkçe bulmak daha da zor. İnternette qbasic hakkında makale ve ders içeren iki yada üç siteden biri de mfyz.com’dur.

QBasic programlamaya yeni girenler için bulunamaz bir başlangıçtır. Yani programlama mantığını öğrenmek çok kolaydır. QBasic ile küçük çaplı matematiksel programlar, basit dosya işlemlerini işleten programlar veya metin üzerinde işlemlerle ilgili basit programlar ve bazı basit oyunlar yazılabilir. Bu sitede ağırlıklı matematiksel işlemlerle ilgili qbasic programları bulacaksınız.

QBasic Ne İşime Yarar?

QBasic kodlarını veya programlarını adam akıllı öğrenirseniz, Visual Basic, ASP, ASP.Net gibi programlama dillerini öğrenmeniz kolaylaşır. Çünkü QBasic, Visual Basic, ASP, ASP.Net dilleri BASIC tabanlı dillerdir. Hepsi Microsoft ürünü ve hepsi birbirinden problemlidir. Çünkü üreticisi Microsoft’tur. QBasic ile basit matematik işlemlerini bilgisayara yaptırabilir, uygulama ve öğretme için kullanabilirsiniz.

QBasic Hakkında Temel Bilgiler

  • QBasic’de küçük/büyük harf ayrımı yoktur. Zaten progamı kullanırken göreceksiniz ki QBasic yazdığınız kodları büyük harfe çeviriyor.
  • Her programlama dilinde olduğu gibi değişken isimlerini, programların dosya isimlerini, fonksiyon ve diğer programlama işlemelrinde Türkçe karakterler kullanılmaz. Kullanırsanız hata verebilir.
  • Programlarınızda İngilizce ve büyük karakterler kullanın.
  • QBasic’te dizilerin boyutları kesinlikle tanımlı olmalıdır. (Şimdilik anlamaya gerek yok)
  • String değişkenlerle integer veya diğer değişkenler arasında değişken biçimi farkı vardır. integer’lar direk yazılır, string’ler ise sonuna $ işareti ile. (Bunu da şimdilik anlamaya gerek yok)

Buradaki makaleleri takip ederek qbasic hakkında temel bilgi edinebilirsiniz.

Not : Bu döküman 15 Eylül 2006 tarihinde yeniden düzenlenmiştir

ASCII Karakter Kodları

ASCII Karakterleri Nedir?

ASCII karakterleri, bilgisayarınıza klavyeden gönderilen her bir bilgiyi tutan sayısal kodlardır. Aslında karakterleri ifade eder ancak bazen programcılıkta çok kullanırız. Bu tabloyu oluşturmak çok kolaydır. Bir php sayfası hazırlayıp çok basit bir döngü ile bu tabloyu oluşturabilirsiniz.

ASCII Karakter Tablosu

ASCII Karakter tablosu, her türlü bilgisayar kullanıcısının işine yarayacak bir tablodur. Aşağıdaki ASCII tablosunu bir tekst olarak bilgisayarınıza kaydetmenizi öneririm.
Not : Bu karakterlerin hepsini tüm fontlar desteklemeyebilir. Burada ve genelde bu karakterleri en fazla içeren fontlar sistem fontlarıdır. (Courier, Times New Roman, Verdana, Arial…)
Okumaya devam et “ASCII Karakter Kodları”

QBasic Kullanımı

QBasic kullanım klavuzu

QBasic adı üzerinde çok basit bir yapıya sahiptir ki programlama dilinden tutun programın kullanışına kadar çok kolaydır. Programı kullanırken kullanacağınız ana işlemlerin adım adım yapılışı aşağıda anlatılmaktadır. Programda kod yazarken menüye geçiş için ALT tuşuna bir kez basmanız yeterlidir. ALt tuşuna batığınızda menüdeki bazı kelimelerin bazı harfleri beyaz renge dönecektir. Bu beyaz renkli olan harfler, o menünün alt menüsüne erişimdeki klavye kısayoludur.

Yeni Bir Program Oluşturmak

Programın kod bölümünde iken, ALT tuşuna bir kez basarak menüyü aktifleştirin. Ardından sağ sol ok tuşları ile menü başlıkları arasında gezinebilirsiniz. Zaten menü ilk aktifleştiğinde File munüsü açılacaktır;

“File » New Program” yolunu izleyerek yeni bir program yaratabilirsiniz.
Eğer daha önce ekranda kaydedilmemiş bir program var ise yeni program yaratılmadan önce size bir soru gelecektir. Bu soruya evet diyerek programı kaydedebilir, hayır diyerek eski programı silerek yeni program oluşturabilirsiniz.

Programı kaydetmek

Yazdığınız bir programı kaydetmek için menüyü aktifleştirdikten sonra “File » Save” yolunu izleyerek kaydetme ekranını açın.

kaydetme ekranında;

File Name kısmı dosyanızın ismi olacaktır. Buraya Türkçe karakterler girmeyin!
TAB tuşu ile alanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Dirs/Drivers kısmında dosyanızın hangi sürücü veya klasörler üzerine kaydolacağını seçebilirsiniz. Eğer programınızı diskete kaydetmek istiyorsanız, bu kısımda [-A-] sürücüsünü seçin. Format kısmı ise programın kaydedilme türüdür. Her zaman için Text olanı seçin. Diğeri kodlanmış dosyalardır. Text ise başka programlar (Notepad, edit) ile çalışabilmenizi de sağlar. TAB ile < OK >’e gelip ENTER ile iletişim kutusunu kapatalım. Böylece programımız belirttiğimiz sürücü ve klasöre belirttiğimiz ad ile belirttiğimiz türde kaydoldu.

Kayıtlı programı açmak

Daha önceden kaydettiğiniz bir programı açmak için, menüden “File » Open Program” yolu ile program açma kutusunu açın.

Öncelikle Dirs/Drives kısmından dosyanızın (programınızın) kayıtlı olduğu sürücü ve klasörü seçin. Mesela programınız diskette ise bu kısımda [-A-]’yı seçerek yan kısımdaki listeye seçilen sürücü ve klasördeki programları listeleyin. Ardından TAB tuşunu kullanarak Files kısımına yani listeye gelin. Örnekteki ekranda tek bir program görünüyor, ancak burada çok fazla dosya da bulunabilir. Bu listeden programınızı seçerek < OK > diyip programı açabilirsiniz.

Programı çalıştırmak

Yazdığınız programı “File » Run » Start” yolunu izleyerek başlatabilirsiniz.

Daha pratik bir kullanım için Start’ın karşısında yazan tuş kombinasyonunu yani Shift+F5 tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bunu diğer komutları kullanırken de uygulayabilirsiniz. Böylece daha hızlı çalışabilirsiniz. Programımız çalışıp bittiğinde ekranın sol alt köşesinde “Press any key to continue” yazısını çıktı olarak verir. Herhangi bir tuşa basarak programlama ekranına geri dönebilirisiniz.

QBasic’den çıkmak

QBasic’den çıkmak için ise “File » Exit” yolunu kullanabilirsiniz.

Not : Bu döküman 15 Eylül 2006 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.